Arduino.nu Arduino.nu

De Arduino en I2C

I2c is een protocol dat is uitgevonden door Philips in de jaren 80. Het was oorspronkelijk bedoelt als bussysteem in een videorecorder. Bij i2c is het mogelijk over twee draden data verzenden en ontvangen. Het is niet de bedoelling op deze site I2C uitgebreid te behandelen, kijk daarvoor eens hier, hier of lees deze PDF.

Met het IC, de PCF8574, kun je via i2c totaal 8 uitgangen aansturen. Gebruik daarvoor het volgende schema:

 

De Arduino communiceert via de anloge poorten 4 en 5 serieel met de I/O expander PCF8574 met respectievelijk SDA en SCL op pen 15 en 14 van het IC zelf. Het hieronder gepresenteerde programma laat P0 t/m P7 continue knipperen. Voor het gemak is in het schema maar 1 LED aangesloten. Je kunt er zelf voor kiezen om op P1 tot en met P7 ook een LED in serie met een weerstand te plaatsen. Belangrijk is in ieder geval dat de massa van de PCF8574 doorverbonden is met de massa (GND) van de Arduino.

Het programma:

.

Klik hier om de bovenstaande Arduino code te downloaden.